Waar werken alumni?

Oriënteren op een baan? Laat je inspireren door de startersfuncties van alumni Psychologie!
Meld je ook aan bij LinkedIn en krijg zo meer zicht op waar alumni zoal terecht zijn gekomen.

Alumni in beeld

In deze video zie je waar alumni van Psychologie zoal terecht zijn gekomen én wat zij hebben gedaan om aan deze baan te komen.

LinkedIn

LinkedIn is momenteel het grootste online zakelijk netwerk. Voor je orientatie op de arbeidsmarkt en netwerken is dit netwerk uitermate nuttig. Meld je aan!

Als je afgestudeerd bent (bachelor en master) is het handig om lid te van de alumnivereniging van jouw opleiding.
De Universiteit Leiden, maar ook de meeste alumniverenigingen beschikken ook over een eigen Linkedingroep.


Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Adhesie

 
Parnassia BAVO groep  
Bureau Jeugdzorg  
Centrum Autisme  
De Bruggen  
De Jutters  
De Viersprong  
Delta Psychiatrisch Centrum  
Eusis  
FPC Veldzicht  
RMPI De Grote Rivieren  
GGZ Delfland  
GGZ Eindhoven  
GGZ Midden Holland  
HSK Groep  
PCC, Psychologisch Coaching Consult Nederland  
Prismant  
Raad voor Kinderbescherming  
RIAGG  
Rivierduinen  
Stek Jeugdhulp  
Stichting Koinonia  
Zorggroep Rijnmond  
Symfora Groep  
Netwerk Loosduinen  
Curium  
De Bascule  
De Bruggen  
Eleos  
Gemiva-SVG Groep  

RMPI de Grote Rivieren  

 
AMC  
Centrum 45
De Bruggen
Eleos
GGD
GGZ Delfland
HSK Groep
Ministerie van Defensie
Parnassia
RIAGG
Rivierduinen (Ursula)
RMPI De Grote Rivieren
Erasmus Universitair Medisch Centrum


Onderzoek

AMC
Amsterdam Institute for Addiction Research
Erasmus Universiteit Rotterdam
IVO
Katholieke Universiteit Brabant
LUMC
Stan Ackermans Instituut
Technische Universiteit Eindhoven
Technische Universiteit Eindhoven
TU Delft
Universiteit Leiden
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Utrecht
Vrije Universiteit
CBS
CINOP Advies
Erasmus Universitair Medisch Centrum
Het Nederlands Kanker Instituut
NSCR
Philips
PI Research
Stichting Wetenschappelijk Onderz. Verkeersveiligh.
TNO Arbeid
TNO Preventie & Gezondheid
Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg
Dr. Henri Van der Hoeven Kliniek
Ministerie van Defensie
Stichting Jeugdzorg Zuidholland Noord
Metrixlab
Motivaction
Research voor Beleid
Studio Denkwerk

HRM & Arbo

2K Kennis en Kunde
Amrop International Executive Search
Arbeidsvoorziening Nederland
UWV Werkbedrijf 
De Zijl Bedrijven (DZB)
Ernst & Young
Gemeente Delft
Legal People
Randstad
Start People 
USK
Young Executive Recruitment
Acquest
BBP Arbo
KLM Health Services
Converge
d3P Adviseurs
Ebbinge & Company
GGZ Delfland
LAOP
Luba Personele Diensten
Menea Groep
Penta Scope
Profession
SERIN Bv
Siemens Nederland NV
Smith Northon International
Waterleidingbedrijf Midden Nederland
British Telecom
ING Groep
Multec Werving & Selectie
Pruijs & Partners
Stichting PAC
Unilever
Aegon
Arbo Adviesdienst Maashorst BV
Arbo Management Groep
Berenschot
Parnassia BAVO Groep
De Argonaut
De Gezonde Zaak
De Zijl Bedrijven (DZB)
Dijk en Van Emmerik BV
Hauptmeijer en Clotscher
IWSP
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Meurs Personeelsadvies
Valkenbosch Consultancy
Vijlbrief Assessment

Consultancy & beleid

Accenture
Berenschot
Cambridge Consulting
Crisis OnderzoeksTeam
Fokker Special Products
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Rotterdam
Gemeente Voorhout
Holland Consulting Group
ING Groep
Innovam Consult Group
Kamerbeek Groep
KPMG
KPN
Orga Advies
ORMIT
Research voor Beleid
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Financien
Ministerie van Justitie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkg.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van VROM
Ministerie van VWS

Communicatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetensch.
Science Alliance
Brill NV
Haagse Hogeschool
KPN
Ministerie van VWS
Nederlandse Vrouwen Raad
PvdA

Overig

ABN Amro Bank
ESA
HBG
Hogeschool Rotterdam
Koninklijke Marechaussee
Swets & Zeitlinger
Twee Samen
Kindergarden kinderopvang

 

Bron: WO monitor. IVA beleidsonderzoek en advies (en tot 2009: ROA Maastricht) peilt landelijk onder alumni van Nederlandse universiteiten (1-1,5 jaar na afstuderen) o.a. in welke baan zij direct na hun studie terecht komen. De resultaten van deze enquete onder net afgestudeerden van de Universiteit Leiden zijn in bovenstaande tabel verwerkt.

Laatst Gewijzigd: 02-12-2015