Universiteit Leiden heeft nieuwe ombudsfunctionaris voor studenten

Sinds het voorjaar is Eugène van der Heijden de nieuwe ombudsfunctionaris voor studenten. ‘Mijn doel is te bereiken dat universiteit en student na een onenigheid of conflict weer samen verder kunnen.’ Onderwijs en studenten zijn de rode draad in Van der Heijdens loopbaan.

Onbehoorlijke behandeling

Mr. Eugène van der Heijden

Mr. Eugène van der Heijden

Studenten – Nederlandse en buitenlandse - kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht met klachten als ze menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit. Onbehoorlijk is een gedraging die respectloos is, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student. De ombudsfunctionaris  is er niet voor klachten die raken aan de inhoud van het onderwijs, bijvoorbeeld als een student het niet eens is met een cijfer; daarvoor is de examencommissie het aangewezen loket. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie  en een geheimhoudingsplicht zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd. ‘Mijn doel is te zorgen dat student en universiteit weer samen verder kunnen na een geschil of een conflict’, zegt Van der Heijden.


Begeleiding

Van zijn voorganger nam rechtenalumnus Van der Heijden circa 35 klachten over, en daar zijn er sinds zijn aantreden in mei ruim 45 bij gekomen. Daarin zijn enkele trends aan te wijzen. ‘De eerste is de begeleiding van studenten in de verschillende fasen van de studie. ‘Het knettert wel eens in de relatie tussen docent en student. Een andere trend is de huisvesting van buitenlandse studenten. Die komen niet altijd terecht waar ze dachten of hoopten terecht te komen op grond van de voorkeur die ze konden aangegeven. Een derde trend is de beoordeling van tentamens en werkstukken. Maar een dergelijke kwestie moet de ombudsfunctionaris meestal doorverwijzen naar de examencommissie. ‘Ik heb immers geen verstand van de vakinhoud, dus kan ik ook niet beoordelen of het juiste cijfer is gegeven. Daarnaast is het vanuit mijn functie essentieel dat ik de bevoegdheden van mijzelf en andere instanties goed in kaart heb.’

Ook student heeft informatieplicht

’Onderliggend probleem is vaak informatieoverdracht. Iets staat bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk op internet, maar het kan ook zijn dat de student informatie heeft gemist. Zowel de opleiding als de student heeft een informatieplicht. De opleiding om de benodigde informatie te geven, de student om die tot zich te nemen. De paradox is soms dat de wens om volledig te informeren juist kan uitmonden in onvolledigheid en onduidelijkheid, bijvoorbeeld als die bepaalde uitzondering er nou net niet bij staat.‘

Onderwijs is een leuk universum

Van der Heijden vindt het onderwijs, waarin jonge mensen zich ontwikkelen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, een leuk ‘universum’.  ‘En studenten bevinden zich in een interessante levensfase. Ze worden geacht zelfstandig te functioneren. Daar horen op zijn tijd wél goede adviezen en een goede begeleiding bij. Veel studenten hebben een sociaal netwerk dat die functies vervult, andere minder. Je ziet dat de universiteit er bij de faculteiten en met een faciliteit als Plexus, ook veel aan doet. Dat studenten inzicht in hun eigen kracht krijgen is daarbij belangrijk, ook voor mij.’

Gevarieerde loopbaan in het onderwijsveld

Afgezien van een aantal jaren mediation in arbeidsconflicten, heeft Van der Heijden altijd bij onderwijsinstellingen of bij onderwijsgerichte organisaties gewerkt. Lang had hij allerlei functies bij de TU Delft, variërend van project-, contract- en lijnmanager tot studentendecaan en studieadviseur. Verder werkte hij bij het Bèta-platform dat zich ervoor beijvert het bèta-onderwijs in havo en vwo aantrekkelijker te maken, en bij de stichting NOB die voortgezet onderwijs in het Nederlands op internationale scholen in het buitenland ondersteunt. En Van der Heijden werkte zelfs al een tijdje bij de Universiteit Leiden. Bij HRM – begin jaren negentig nog 'Personeelszaken' geheten - als projectleider woon-werkverkeer. Hij is dus nu voor de tweede keer terug van weggeweest.

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 15-09-2015