Regelingen

Gedragscode omgangsvormen

Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat binnen de Universiteit Leiden.


Regeling ICT en internet

Deze regeling regelt het verantwoord gebruik van de ICT-voorzieningen en internet en de wijze waarop controle op het gebruik plaatsvindt. In deze regeling is een balans aangebracht tussen verantwoord en veilig ICT- en internetgebruik en de privacy van de gebruikers.