Veelgestelde vragen (FAQ)

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen en uitleg van veelvoorkomende termen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze student-ambassadeurs zodat zij jouw vraag kunnen beantwoorden.

Veelvoorkomende termen

 • Honours College FSW: een extracurriculair programma van 30 EC van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Elke faculteit biedt een eigen Honours traject aan, met meerdere mogelijke subtrajecten. Sommige faculteiten bieden programma’s aan die voor studenten van alle opleidingen toegankelijk zijn (zoals het Honours College FSW). Andere zijn alleen toegankelijk voor studenten van een specifieke studie (bv. HC-Law en HC-Geneeskunde). Je kiest binnen een Honours College altijd voor één subtraject

 • Honourstraject (HC-subtraject): hiermee wordt doorgaans het subprogramma aangeduid dat je volgt binnen het betreffende Honours College. Binnen het Honours College FSW kun je kiezen uit het Facultaire traject Wetenschap & Samenleving (Nederlandstalig) of Science & Society (Engelstalig), het Individuele Traject, en het Dubbele Bachelor+ Traject
   
 • Honours Academy (HA): dit is de overkoepelende organisatie die alle Honours activiteiten op de universiteit coördineert, dus van alle faculteiten. De HA organiseert ook de Honours Classes. Een Honours Class volg je met studenten van de hele universiteit. 
   
 • Honours Class: een interdisciplinaire cursus van 5 EC. Het is een Honours keuzevak. Je kunt kiezen uit een groot aantal Honours Classes die elk een eigen thema hebben. Iedere Honours Class staat open voor Honours studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden. 
   
 • Honours Module: een korte interdisciplinaire faculteitsbrede cursus van 5 EC die je, samen met Honours studenten van alle sociaalwetenschappelijke opleidingen kunt volgen als onderdeel van jouw honourstraject. 
   
 • Stichting Leiden Honours Community (SLHC): De (SLHC) is een netwerk van en voor honoursstudenten van de Universiteit Leiden. Als je lid bent van de SLHC kun je deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals workshops, sociale evenementen en hun jaarlijkse studiereis.


Welke Honours College trajecten zijn er?

Er zijn zeven facultaire Honours College trajecten. Vier van de facultaire trajecten zijn toegankelijk voor alle honoursstudenten, ongeacht je opleiding:

Daarnaast zijn er drie facultaire trajecten die alleen voor de eigen studenten toegankelijk zijn: HC Bèta en Life Sciences, HC Geneeskunde en HC Law (respectievelijk Wiskunde en Natuurwetenschappen, Geneeskunde, en Rechtsgeleerdheid). 

Wat is het Individueel Traject?

In dit traject stel je zelf een programma samen in overleg met de Honours coach van de faculteit waar je studeert. Lees meer over het Individueel Traject.

Wat is het Dubbele Bachelor+ Traject?

Dit traject kun je volgen als je tegelijkertijd twee bachelors volgt. De regel is dat je de twee bachelorprogramma’s binnen 4 jaar moet afronden. De + staat voor een Honours Class die je hiernaast volgt. Lees meer over het Dubbele Bachelor+ Traject.

Kost het Honours College extra (college) geld?

Nee, het Honours College kost jou zelf geen extra geld. De universiteit investeert graag in jou als je gemotiveerd bent en je er op gericht bent je kennis te verdiepen en verbreden. Als je voor het FSW-traject kiest, ga je zelfs in het 3e jaar op studiereis naar een Europese hoofdstad en ook daar hoef je niet zelf voor te betalen. Wel moet je, afhankelijk van de gekozen onderdelen, soms rekening houden met mogelijke extra kosten voor onderwijsmateriaal, zoals een boek. Dit komt echter niet vaak voor.

Kan ik meedoen aan het Honours College als ik voor mijn studie naar het buitenland wil?

Ja, als je in het kader van jouw studie naar het buitenland wilt, kun je ook deelnemen aan het Honours College. In de meeste gevallen komt de beste periode neer op het 1e semester van je 3e jaar, waar de meeste keuzeruimte is in de bachelor. Het Onderwijsreglement van het Honours College bepaalt dat een student toestemming kan vragen om ook onderdelen van het Honours programma aan een buitenlandse universiteit te doen. Of je die toestemming ook krijgt, hangt onder andere af van de studievoortgang en de aard van de vakken die in het buitenland worden gedaan. Bij een verblijf in het buitenland tot 6 maanden is dat in principe geen probleem, bij een langer verblijf zijn mogelijk aparte afspraken nodig.

Wat het ik eraan om aan het Honours College deel te nemen?

In het Honours College volg je onderwijs van inspirerende docenten. Samen met studenten die net zo gemotiveerd zijn als jij. Het Honours College is kleinschalig, gezellig en interessant. Je krijgt de mogelijkheid om meer onderzoek te doen, of om je te verdiepen in een ander vakgebied. Op de cijferlijst van je bachelordiploma wordt het Honours onderwijs vermeld en je ontvangt daarnaast een Honours College certificaat. Uiteindelijk kun je op je CV zetten dat je naast je studie nog het extra Honours programma hebt gevolgd: bewijs dat je je verder verdiept en verbreedt hebt in de wetenschap en wat meer aankan dan je reguliere studiegenoten. Je hebt daarmee vaak een streepje voor.

Moet ik echt altijd aanwezig zijn bij Honours College activiteiten?

Ja. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, inclusief de Honours excursies. Dit is vaak even wennen en nogal eens anders dan bij je reguliere opleiding. Voor gemiste Honours bijeenkomsten is geen compensatie mogelijk. Voorwaarde bij de start bij het Honours traject is dan ook dat je toezegt bij alle onderdelen van jouw programma aanwezig te zijn. Immers: de uitwisseling op hoog niveau in kleine groepen staat centraal, en daarvan ben jij een onlosmakelijk onderdeel. Het Honours is daarmee ook een oefening in het maken van keuzes en het plannen van je programma. De Honours roosters worden al vroeg bekend gemaakt en zijn zo veel als mogelijk gepland op momenten dat er geen overlap is met (verplichte) colleges van je eigen studie. Het vraagt wel dat je elk semester zorgvuldig de werkgroepen van je eigen studie inplant en je je (on)mogelijkheden aangeeft bij je eigen studie. Omdat er meerdere deelgroepen in het Honours programma zijn kun je, voordat je Honours jaar van start gaat, eventueel aangeven dat lidmaatschap van een andere Honours deelgroep beter zou schikken. Na de start is dit niet meer mogelijk.

Wat is het verschil tussen het Honours College en het Leiden University College (LUC) in Den Haag?

Het LUC wordt ook gezien als onderwijs op Honours niveau. Het is alleen een andere benadering. Het LUC is een brede, Engelstalige bacheloropleiding (Liberal Arts) van 180 EC waar je met medestudenten ook intern woont. Het Honours College volg je als extra programma van 30 EC, dat je volgt naast een reguliere studie in Leiden (of Den Haag). Honours College-studenten hebben ook een eigen centrale locatie - de oude Sterrewacht - waar een deel van het Honours-onderwijs wordt gegeven en ook andere Honours activiteiten worden georganiseerd.

Ik wil eerst mijn propedeuse behalen en dan (misschien) beginnen met het Honours College. Kan dat?

Het kan zijn dat je in het eerste studiejaar nog niet zeker bent of je een extra programma aan kan. Er is een mogelijkheid om dan alsnog aan het begin van je 2e studiejaar in te stromen in het Honours College. Je hebt dan wel het introductiedeel (5 EC) gemist. Dat is geen onoverkomelijk probleem maar je moet die 5 EC wel inhalen om in totaal 30 EC te behalen. Dat gebeurt doorgaans in het 3e Bachelor jaar.

Wat voor cijfer moet ik hebben om deel te nemen aan het Honours College?

Om deel te nemen aan het Honours College stelt de overheid dat je moet behoren tot de beste 10% van je opleiding. Het Honours College FSW houdt daarom een cijfergemiddelde van 7.5 of hoger aan voor toetreding. Als jouw cijfergemiddelde iets lager is, maar je wel denkt dit cijfergemiddelde te kunnen bereiken en je graag wil deelnemen aan het Honours College, twijfel dan niet. Schrijf een goede motivatiebrief en meld je toch aan!

Ik studeer niet aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, mag ik toch deelnemen aan dit traject?

Jazeker! Iedere student is welkom in het Honours FSW-traject, mits je studieresultaten en motivatie inderdaad voldoen aan de eisen.

Ik doe twee bachelors, kan ik dan ook Honours doen?

Absoluut! Je mag nog steeds aan elk traject deelnemen. Het leukst is om het facultaire (FSW-)traject te volgen, maar als je twee bachelors doet, heb je ook de mogelijkheid om het "Dubbele Bachelor+" traject te volgen. De regel is dat je de twee bachelorprogramma’s binnen 4 jaar moet afronden. De "+" staat voor een Honours Class die je hiernaast volgt.

Houd ik nog tijd over naast het Honours College?

Natuurlijk is dat de bedoeling! Veel van de Honours studenten zijn ook lid van een vereniging, sporten en doen ook nog een aantal uur betaald of vrijwilligerswerk. Uiteraard zul je wel je prioriteiten moeten stellen op sommige momenten.

Welke vakken kun je allemaal volgen?

Welke vakken je precies kunt volgen hangt samen met het traject dat je kiest. Je eerste jaar in het Facultaire FSW traject omvat 5 EC. Je werkt mee aan 5 seminars die de gehele breedte van de sociale wetenschappen bestrijken. Daarnaast leer je specifieke vaardigheden rond mondelinge en schriftelijke presentatie en debat. In het tweede jaar kies je zelf, ter grootte van 15 EC, uit een breed pakket van speciale Honours Modules, mini-stages, en extra regulier onderwijs buiten je eigen discipline. In je derde jaar woon je lezingen bij, breid je je Ba scriptie uit en ga je naar het buitenland op studiereis. Bekijk hier het programma van het Honours College FSW.

Iedere Honoursstudent volgt minstens één Honours Class. Bekijk het actuele aanbod van de Honours Classes of kijk in de e-Studiegids.

Laatst Gewijzigd: 04-09-2017