Overige Universitaire Honourstrajecten

Een aantal Honours College trajecten van de Universiteit Leiden is ook toegankelijk voor studenten van buiten de eigen faculteit.

Wil je deelnemen aan het programma van het Honours College FSW, maar ben je geen student van de Faculteit der Sociale Wetenschappen? Het Honours College FSW staat open voor bachelorstudenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden die voldoen aan de geldende selectiecriteria.

Andere Honourstrajecten van de Universiteit Leiden die ook toegankelijk zijn voor bachelorstudenten van buiten de eigen faculteit zijn:


Laatst Gewijzigd: 14-12-2016