Wetenschap & Samenleving Traject

In het Wetenschap & Samenleving Traject kijken we naar wetenschappelijk onderzoek en de manier waarop dit de samenleving beïnvloedt. Omdat belangrijke maatschappelijke vraagstukken vragen om een interdisciplinaire aanpak, nodigen we wetenschappers vanuit verschillende disciplines uit om hun onderzoek en kennis van het veld te bespreken.

Zo heeft bijvoorbeeld agressie onder jongeren een grote maatschappelijke impact. Onderzoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen komen uit verschillende wetenschappelijke domeinen. Zo kan je kijken naar psychologische of cultureel antropologische factoren die het gedrag eventueel verklaren. Wil je de problemen echter aanpakken dan zal ook de politieke wetenschap en bestuurskunde een bijdrage moeten leveren. Wat speelt bijvoorbeeld een rol bij politieke besluitvorming en hoe kan een advies het beste omgezet worden naar een concreet beleid. Doordat je medestudenten van verschillende opleidingen komen, leer je tijdens de bijeenkomsten meerdere standpunten kennen die kunnen bijdragen aan een goede oplossing.


Samenstelling traject

De deelnemer aan het Wetenschap & Samenleving besteedt in totaal 30 EC aan het traject waarvan:

 • Jaar 1: Introductie Wetenschap & Samenleving (5 EC)
  In interactieve bijeenkomsten geven vooraanstaande hoogleraren een introductie op “de wetenschap” in de samenleving. Wat beweegt hen om onderzoek te doen, welke kennis heeft het opgeleverd. Wat dit voor de samenleving kan betekenen ervaar je tijdens een excursie.
  Overtuigend een betoog schrijven leer je in de workshop Schrijven en in de Posterworkshop wordt aandacht besteed aan het maken van een wetenschappelijke poster en de presentatie hiervan.

 • Jaar 2: Keuzeprogramma Wetenschap & Samenleving (15 EC)
  De relatie tussen wetenschap en samenleving wordt in jaar 2 verder uitgediept. Je kunt hierbij een eigen accent leggen door te kiezen uit het ruime aanbod Honours modules en Honours Classes. Zo kom je bijvoorbeeld in de module 'Leiderschap' te weten wanneer een leider succesvol is of juist niet. In de module 'De Digitale Samenleving' onderzoek je met de allernieuwste digitale onderzoeksmiddelen hoe digitale middelen de samenleving beïnvloeden. Ook dit jaar ga je op excursie.

 • Jaar 3: Interdisciplinair Honours aanbod (10 EC)
  Je rondt je Honours traject af met een uitbreiding van je Bachelorscriptie, volgt een Honours Class en gaat samen met je studiegenoten op onderzoek in een grote Europese stad. Deze studiereis wordt bedacht en vormgegeven door de Honours studenten zelf.

Programma Wetenschap & Samenleving Traject

Bekijk het rooster van jaar 1 en het volledige programma van het Wetenschap & Samenleving traject.

Toelatingsvoorwaarden Wetenschap & Samenleving Traject

 • je hebt een GPA van 7,5 of hoger
 • je studeert nominaal

 • je overtuigt ons van je motivatie voor deelname aan het Honours onderwijs

Na toelating krijg je een Honours Coach toegewezen die jou tijdens deelname aan het Honours College Traject zal begeleiden en met wie je ieder studiejaar een tweetal voortgangsgesprekken zult hebben.

Laatst Gewijzigd: 04-09-2017