Handleiding uSis

Via uSis moet je je inschrijven voor colleges, tentamens, essays, etc. Daarnaast kan je in uSis je studievoortgang volgen en cijferoverzichten opvragen.

Handleiding uSis


Laatst Gewijzigd: 10-04-2015