Vakken & Tentamens

Inschrijving bachelorvakken

Alle tweede- en derdejaars FSW-bachelorstudenten zijn verplicht zich in te schrijven voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Eerstejaars studenten Antropologie, Pedagogiek en Politicologie schrijven zich vanaf blok 2 ook zelf in voor vakken. Inschrijven gaat via uSis en kan ALLEEN tijdens de inschrijfperiodes.