Verklaringen

Hoe kan je een gewaarmerkte cijferlijst, gewaarmerkte kopie van je diploma en/of een afstudeerverklaring aanvragen?

Gewaarmerkte cijferlijsten/certified transcripts

Stuur een e-mail naar het OSC waarin je vermeldt:

  • je naam, opleiding en studentnummer,

  • of het om een Nederlandstalige of Engelstalige cijferlijst gaat,

  • hoeveel kopieën je nodig hebt,

  • of je de cijferlijst(en) bij de balie op komt halen of naar welk adres de cijferlijst(en) moet(en) worden gestuurd.


Afstudeerverklaringen

Stuur een e-mail naar het OSC waarin je vermeldt:

dat het om een afstudeerverklaring gaat;

  • je naam;

  • je studentnummer;

  • de betreffende opleiding.

Let op: Aanvragen van een afstudeerverklaring is pas mogelijk als je diploma in uSis is aangevraagd!

Gewaarmerkte kopie van je diploma en diplomasupplement

Voor gewaarmerkte kopieën van je diploma en diplomasupplement kun je terecht bij het Frontoffice Studentenzaken in Plexus. Je dient de volgende documenten mee te nemen:

  • het originele diploma (en diplomasupplement);

  • geldig identiteitsbewijs of een machtiging van de gediplomeerde;

  • kopie(ën) van het diploma (en het diplomasupplement) dat je wilt laten waarmerken.

Laatst Gewijzigd: 04-10-2015