Studieondersteuning

De Universiteit Leiden heeft verschillende faciliteiten waar je met al je vragen over je studie, studeren en je (studie)loopbaan terecht kunt:


Buitenlandcoördinatoren  FSW
Buitenlandcoördinator Plexus
Fenestra Disability Centre Plexus
Front office Studentenzaken Plexus
International Student Adviser Plexus
Klachtenloket
        - Gedragscodes
        - Rechtsbescherming

Master Thesis Lab
Voor ondersteuning bij het schrijven van je master thesis;

FSW
Ombudsfunctionaris  Plexus
Onderwijs Servicecentrum (OSC) FSW

PITSstop - Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten

Plexus

POPcorner
Voor het vinden van je weg op de faculteit, voor ondersteuning bij taal- en studievaardigheden, voor meer uitdaging tijdens je studie;

FSW
Studentendecanen  Plexus
Studentenpsychologen Plexus
Studiekeuze-/loopbaanadviseurs FSW

Studenten Loopbaan Service 

Voor vragen m.b.t. studiekeuze, masterkeuze, (studie)loopbaan, solliciteren en de arbeidsmarkt;

FSW

Studieadviseurs 
Voor vragen over je studie, toelating, inschrijven, studievoortgang en afstuderen;

FSW

Studieverenigingen 
Voor studie-, loopbaan- en sociaalgerichte activiteiten;

FSW

Laatst Gewijzigd: 23-01-2014