Nieuws en agenda

Het brein gescherpt

Bij het focussen van aandacht spelen de neurotransmitters noradrenaline en acetylcholine een belangrijke rol. Deze vondst van psycholoog Stephen Brown biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek naar hoe gerichte aandacht tot stand komt. Promotie 16 juni.


MOOC: 'Federalism & Decentralisation: Evaluating Africa's Track Record'

Wat is federalisme; wat betekent decentralisatie? Dragen federalisme en decentralisatie daadwerkelijk bij aan democratisering, bestuurbaarheid en diversiteit? Bijna alle landen ten zuiden van de Sahara worden inmiddels federaal of decentraal bestuurd. Wat is hiervoor de verklaring; hoe pakt deze bestuursvorm uit? Deze vragen komen aan bod in de MOOC (Massive Open Online Course) 'Federalism & Decentralisation: Evaluating Africa's Track Record'. De inschrijving voor deze gratis MOOC is inmiddels geopend; de cursus gaat op 8 juni 2015 van start en duurt 6 weken.