Nieuws en agenda

Het verschil tussen vaderen en moederen

Moeders zijn gemiddeld beter in staat om hun gedrag af te stemmen op de behoeften van hun kinderen dan vaders. Dit is een van de bevindingen van Liesbeth Hallers-Haalboom in haar promotieonderzoek naar de opvoedpraktijk in gezinnen met twee kinderen.


Ruud Koole benoemd in Referendumcommissie

Ruud Koole, hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden, is benoemd in de Referendumcommissie. Deze commissie is in het leven geroepen om handen en voeten te geven aan toekomstige raadgevende referenda in Nederland.