Nieuws en agenda

Hoe zorg je ervoor dat baby’s groenten gaan eten?

NWO heeft vanuit het programma Food, Cognition and Behaviour een subsidie van 700.000 euro toegekend aan dr. Shelley van der Veek en prof.dr. Judi Mesman van het Centrum voor Gezinsstudies voor onderzoek naar het hoe en wat van de overgang van melk naar vast voedsel. Hoe zorg je er namelijk voor dat een baby die vast voedsel begint te eten groenten accepteert?


FSW in stelling: psycholoog Fenna Poletiek reageert

Psycholoog Fenna Poletiek reageert op de stelling van pedagoog Mariëlle Prevoo Zij is het eens met: Waardering en ondersteuning van de etnische taal kan positief bijdragen aan het sociaal en cognitief functioneren van kinderen met een immigrantenachtergrond, en aan de ontwikkeling van de meertaligheid. Dat komt omdat handig zijn met taal, bijdraagt aan een goed gevoel, goed verstand en goede contacten bij iedereen jong en oud, met willekeurig welke achtergrond.