Afzonderlijke cursussen (contractonderwijs)

Het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie biedt de mogelijkheid tot het volgen van afzonderlijke cursussen uit het onderwijsaanbod, ook wel contractonderwijs.

U schuift aan bij reguliere studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in het onderwijs dat zij volgen. Dit zijn veelal cursussen uit de propedeuse en het tweede studiejaar. Een cursus omvat een collegecyclus die wordt afgesloten met een tentamen of een essay. U mag tentamen afleggen maar u kunt ook alleen het onderwijs volgen.

Meer informatie vindt u op Contractonderwijs Sociale Wetenschappen.