Minor CA-OS

De minor Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie richt zich op het belang van cultuur voor het menselijk handelen.

Cultuur heeft in deze context betrekking op de wijze waarop mensen een samenleving inrichten en betekenis toekennen aan verschillende aspecten daarvan zoals religie, politiek, economie, sexe-verhoudingen of gezondheidszorg.

Hoe wordt de culturele eigenheid gedefinieerd, in een wereld waarin stromen van personen, goederen en ideeën steeds omvangrijker worden? Hoe beïnvloedt cultuur het menselijk handelen, idealen, normen en waarden?

Deze minor biedt een overzicht van antropologisch-sociologisch onderzoek en theorieën op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Ook verwerf je kennis en vaardigheden om deze onderwerpen te analyseren en te vertalen naar de praktijk. Thema’s zijn o.a. cultuur en vergelijking (met enkele casestudies) en ontwikkelingsproblematiek.

Meer informatie>>