FSW in stelling: antropoloog Marieke Slootman reageert

Een antropologische invalshoek op de stelling van pedagoog Mariëlle Prevoo over tweetaligheid. Marieke Slootman: “Ook mijn studie toont aan dat wanneer er ruimte is voor iemands Marokkaanse of Turkse identiteit, het gemakkelijker is om zich als Nederlands te identificeren.”

Stelling van pedagoog Mariëlle Prevoo

Deze maand de stelling van Mariëlle Prevoo, Algemene en Gezinspedagogiek over tweetaligheid:

"Waardering en ondersteuning van de etnische taal kan positief bijdragen aan het sociaal-emotioneel en cognitief functioneren van kinderen met een immigrantenachtergrond, en aan de ontwikkeling van de meerderheidstaal."


Reactie van antropoloog Marieke Slootman

"Is er ruimte voor iemands etnische identiteit, dan is het gemakkelijker om zich als Nederlands te identificeren."
De stelling van Mariëlle Prevoo resoneert met bevindingen uit mijn proefschrift 'Soulmates: Reinvention of ethnic identification among higher educated second generation Moroccan and Turkish Dutch' over identificaties van individuen met een etnische minderheidsachtergrond.

Marieke Slootman

Marieke Slootman

Marokkaanse en Turkse Nederlanders
Voor mijn onderzoek heb ik gekeken naar de relatie tussen de sociale mobiliteit en identiteit van hoger opgeleide tweede generatie Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Ook onder deze groep bleek dat wanneer er ruimte is voor iemands Marokkaanse of Turkse identiteit, het gemakkelijker, of zelfs vanzelfsprekend, voor diegene is om zich als Nederlands te identificeren. Of eigenlijk is het vooral andersom: als er geen ruimte gegeven wordt aan iemand om zich als Nederlander ook Marokkaans of Turks te voelen, dan is het lastiger voor diegene om zich Nederlands te voelen.

In ieder geval is het niet zo (in tegenstelling tot wat er vaak verondersteld wordt in het Nederlandse integratiedebat) dat identificatie met het land van ouderlijke herkomst de identificatie met het land waarin iemand woont in de weg staat.

Correlatie meertaligheid en taalvaardigheid
Heel specifiek op het gebied van taalvaardigheid ondersteunen de data die ik voor mijn onderzoek heb gebruikt de stelling van Prevoo. Deze data laten zien dat er onder jongvolwassen, tweede generatie Marokkaanse en Turkse Nederlanders geen negatieve relatie is tussen (zelfgerapporteerde) taalvaardigheid in de ene taal en de andere taal. Als er al een correlatie is, is deze positief.


Creatief feuilleton

'FSW in stelling' is een creatief feuilleton dat de verschillende meningen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden laat zien. Een promovendus verdedigt een stelling uit zijn of haar proefschrift en sociale wetenschappers van de verschillende instituten laten om beurten hun licht erover schijnen.

Deze maand:


Benieuwd naar de mening van politicoloog Floris Mansvelt Beck? Woensdag online!

Meer informatie

Profielpagina Marieke Slootman