Stage lopen en studeren in het buitenland

Je kan tijdens je BA stage lopen en studeren in het buitenland.

  

Stages

Om je beter voor te bereiden op je toekomstige loopbaan, kun je tijdens je bachelor studie stage lopen. Dit kun je doen nadat je je propedeuse hebt afgerond. De stage kun je doen in Nederland of in het buitenland en deze moet academisch van aard zijn.

Meer informatie over stagelopen >>


Studeren in het Buitenland

Tijdens je BA kun je studeren in het buitenland. Dat gebeurt meestal in het derde jaar van je bachelor. Aan een buitenlandse universiteit volg je dan maximaal 30 ECTS aan vakken die van tevoren zijn goedgekeurd door de examencommissie. Na je terugkomst worden deze vakken en de punten en cijfers die je hebt behaald, toegevoegd in Usis aan de keuzeruimte van je derde jaar.

Voor studie in het buitenland kun je terecht in een Europees land of buiten Europa. 

Studeren binnen Europa

Het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie heeft in het kader van het SOCRATES/ERASMUS uitwisselingsprogramma van de Europese Unie (EU) over­eenkom­sten afgesloten met antropologie-departementen aan de volgende univer­sitei­ten:


Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor deelname aan een Erasmus uitwisseling en een Erasmus studiebeurs, moeten studenten zich eerst online aanmelden bij de Universiteit Leiden via het Study Abroad Application System. Hiervoor moeten zij in ieder geval:

  • de propedeuse hebben afgerond;

  • (in geval van Franse en Duitse universiteiten) de Franse of Duitse taal beheersen;

  • aanmelden vóór 15 februari van hun 2e studiejaar, als zij in het eerste semester van hun 3e jaar naar het buitenland willen; of

  • aanmelden vóór 15 september van hun 3e studiejaar, als zij in het tweede semester van hun 3e jaar naar het buitenland willen

Na de nominatie door Universiteit Leiden moeten studenten zich zelf aanmelden aan de buitenlandse universiteit. De deadlines verschillen per universiteit. Check daarvoor de website van de betreffende universiteit via bovenstaande links.

Meer informatie
Vragen over studeren in het buitenland kun je stellen aan de onder­wijscoördina­tor: Drs. Nina Osterhaus-Simic tel: 071-527 34­5.

Studeren buiten Europa

Het ook mogelijk om een studieperiode door te brengen aan een universiteit buiten Europa, waarmee de Universiteit Leiden als geheel een overeenkomst heeft. Denk aan Australië, Hong Kong, Zuid-Afrika, Canada of de VS. 

Aanmelden
De deadline voor de aanmelding van de uitwisselingsprogramma's buiten Europa is heel vroeg: 1 december. Dat is al in het eerste semester van je tweede studiejaar. Selectie is veel strenger dan voor studieprogramma's via Erasmus en er wordt gekeken naar je gemiddelde cijfer tijdens de propedeuse. Ook is het belangrijk dat je een goede motivatiebrief schrijft.

Pas als je door de interne aanmeldingsronde heen bent, kun je je gaan aanmelden bij de buitenlandse universiteit.

Meer informatie
Informatie over aanmelding voor deze uitwisselingsprogramma's, mogelijke bestemmingen en alle praktische zaken is te vinden op de website Studeren in het Buitenland.