Richtlijnen voor scripties CA-OS

  

Bij het schrijven van een scriptie of schrijfopdracht wordt door een van de docenten van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie begeleiding geboden. Hieronder lees je welke richtlijnen er zijn voor zowel het schrijven als de begeleiding van het veldwerkrapport en BA en MA scripties.


Algemene basisrichtlijnen

Voor alle opdrachten en scripties wordt verwacht dat studenten zich houden aan de algemene regels m.b.t. de huisstijl en het aanhalen van bronnen. Deze basisrichtlijnen kun je hier nalezen: basisrichtlijnen voor het schrijven van scripties CA-OS

Rapport Veldwerk NL

Het Veldwerk NL is onderdeel van het programa van het tweede jaar bachelor. Dit studieonderdeel bestaat uit:

  • een onderzoeksvoorstel
  • 3 weken veldwerk
  • een onderzoeksrapport  


Het veldwerk wordt uitgevoerd in de maand januari en duurt 3 weken. Voorafgaand aan het onderzoek schrijft de student een onderzoeksvoorstel dat goedgekeurd moet worden voordat de student op veldwerk kan vertrekken. Na het veldwerk schrijft de student een onderzoeksrapport.

Begeleiding en beoordeling
De student wordt tijdens het gehele traject individueel al dan niet in groepsverband begeleid door een docent. Bij de beoordeling van het rapport let de docent-begeleider op de aandachtspunten voor het nakijken van Veldwerk NL-rapporten zoals vastgesteld door de Opleidingscommissie CA-OS.


Bachelorscriptie

De BA scriptie wordt geschreven in het derde en laatste jaar van de bacheloropleiding. Het is een werkstuk van 10.000 - 12.000 woorden en is gebaseerd op literatuur. 

Begeleiding
In december krijgt de student een begeleider van de bachelorscriptie toegekend aan de hand van de eerder ingeleverde scriptie-opzet. Vervolgens neemt de student zelf contact op met de begeleider. De maand januari is een collegevrije maand die men kan gebruiken voor het schrijven van de bachelorscriptie. Het is belangrijk om al voor die tijd contact op te nemen met de scriptiebegeleider, zodat de maand januari optimaal kan worden benut.

Inleverdatum
De eerste versie moet uiterlijk 23 maart bij de begeleider worden ingeleverd.
De definitieve versie van de scriptie moet uiterlijk 20 april 2015 vóór 17.00 uur uitgeprint en ingebonden in drievoud op het secretariaat CA-OS ingeleverd zijn. Tevens moet op dat moment een digitaal exemplaar van de scriptie in PDF-formaat worden ingeleverd bij het secretariaat CA-OS.

Beoordeling
De beoordeling van de scripties zal daarna plaatsvinden aan de hand van aandachtspunten voor het nakijken van BA scripties. Begeleiding zal in de maanden juli en augustus niet mogelijk zijn i.v.m. zomer-reces en onderzoeksverplichtingen van de docenten.


Masterscriptie

De MA scriptie wordt geschreven als onderdeel van het Master's programma. De scriptie is gebaseerd op gegevens die verzameld zijn tijdens een 3 maanden lang veldwerk en literatuur. De scriptie bevat tussen 35.000 en 45.000 woorden (55 - 75 pagina's) en wordt geschreven in het Engels of eventueel het Nederlands.

Beoordeling
Masterscripties worden beoordeeld aan de hand van de aandachtspunten voor het nakijken van MA scripties zoals vastgesteld door de Opleidingscommissie CA-OS. Behalve door de scriptiebegeleider wordt een master scriptie ook beoordeeld door een tweede beoordelaar.

Afwijkende richtlijnen 'Visual Ethnography as a Method'
Studenten die de master-track 'Visual Ethnography as a Method' volgen, schrijven een kortere scriptie in combinatie met een audiovisueel project (meestal een film). De aandachtspunten voor het beoordelen van de masterscriptie wijken ook af, zie hiervoor MA-scriptie gecombineerd met AV-project.

De prijscommissie van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie nomineert de beste masterscriptie voor de Facultaire Scriptieprijs en/of kent de Speckmann-prijs toe.


Speckmann-prijzen

Elk jaar reikt het instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie de Prof.dr. J.D. Speckmann-prijs uit aan de studenten met het beste BA leeronderzoeksverslag en de beste masterscriptie. De winnaars worden genomineerd door een commissie van het instituut. Alles over de Speckmann-prijs en de prijswinnaars van afgelopen jaren vind je op Speckmann-prijs.