Het 'Jean Monnet Centre of Excellence' brengt de Europese integratie dichter bij het publiek

Met de oprichting van het 'Jean Monnet Centre of Excellence' bundelen de Universiteit Leiden, het Instituut Cingendael en de Haagse Hogeschool hun inzet om Europese integratie onder de aandacht van studenten, professionals en het bredere publiek te brengen. 

Hoe zit het nu echt met de EU?

Nederland wordt steeds sceptischer over de Europese Unie. Na het ‘nee’ tegen het verdrag van Lissabon heeft het land nu een regering die als doel heeft de contributie aan de EU te verkleinen. Hoe zit het nu echt met de EU? De Universiteit Leiden, het Instituut Cingendael en de Haagse Hogeschool hebben daarvoor hun inzet gebundeld om Europese integratie onder de aandacht van studenten, professionals en het bredere publiek te brengen. De Europese Commissie heeft deze samenwerking onlangs beloond met een erkenning als 'Jean Monnet Centre of Excellence'.


Dialoog

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn er uiteenlopende zaken veranderd, voor de EU, maar ook voor Nederland als lidstaat. Voorbeelden zijn een grotere betrokkenheid van het Europese Parlement bij wetgeving en de mogelijkheid van nationale parlement, waaronder de Nederlandse, tot het trekken van een ‘gele’ of ‘oranje’ kaart bij nieuwe voorstellen van de Commissie.

Met debatten, discussies en een onderzoeksnetwerk organiseert het Centre een dialoog over het wat en waarom van de Europese Unie. Deze activiteiten zullen georganiseerd worden in de regio Den Haag en Leiden. Het centrum wordt financieel door de Europese Commissie gesteund. Het centrum bestaat uit de Europa onderzoekers uit verschillende Leidse faculteiten, Clingendael en de Haagse Hogeschool.

Academische coördinatie

De academische coördinatie van het centrum is in handen van prof.dr. Bernard Steunenberg, hoogleraar Bestuurskunde en Jean Monnet 'Ad Personam' Chair in European Politics.

2011 plannen

In dit kader zal het 'Centre of Excellence':

  • op 23 november a.s een debat houden over de rol van Turkije in de EU;

  • in januari 2011 in de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een conferentie organiseren voor Europa onderzoekers uit de regio Den Haag om kennis en ervaringen uit te wisselen;

  • Daarnaast zal er in maart 2011 onder de titel ‘Europe hits home’ een publieksdebat worden gehouden over de vraag hoe Europa ons dagelijks leven beïnvloedt en of dat ook zo zou moeten.

Wie was Jean Monnet en wat is het Jean Monnet programma?

Jean Monnet (1888-1979) was een Franse zakenman en politicus. Hij was een van de grondleggers van de EU. Het Jean Monnet-programma van de EU ondersteunt op universitair vlak aandacht voor de Europese integratie en verleent steun aan instellingen en verenigingen die Europees actief zijn op het gebied van onderwijs en opleiding. Die steun kan betrekking hebben op leerstoelen, modules voor het hoger onderwijs, netwerken en 'centres of excellence'.

Meer informatie

Bezoek de Universitaire Nieuwsbrief.

Laatst Gewijzigd: 25-02-2013