Commissies

ICT-Adviescommissie

De facultaire ICT-Adviescommissie adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over ICT-beleid. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de instituten.