Scriptieprijs FSW

Jaarlijks looft de Faculteit der Sociale Wetenschap een prijs van €500,- uit voor de beste masterscriptie.


Criteria

Overzicht criteria FSW Scriptieprijs.

Procedure

  • Het faculteitsbestuur stelt in de maand september de jury samen.
  • De instituutsbesturen worden aangeschreven met het verzoek om vóór 23 oktober een masterscriptie over het afgelopen academisch jaar in te zenden, bij voorkeur in tweevoud, voorzien van argumentatie.
    N.B. De regel is eén scriptie per instituut.
  • In de maand november zijn de vergaderingen van de jury, waarbij een definitieve keuze wordt gemaakt. De voorzitter van de jury stelt vervolgens een eindrapport op
  • Begin december wordt het eindrapport ter goedkeuring voorgelegd aan het faculteitsbestuur
  • Op de nieuwjaarsreceptie reikt de voorzitter van de jury de prijs uit. De prijs bestaat uit een oorkonde, juryrapport en een geldbedrag van € 500,-.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Neline Ritsma (Stafbureau).

Laatst Gewijzigd: 15-07-2014