Klachten

Heb je een klacht? Klop dan aan bij 1 van de aanspreekpunten.

 • Vertrouwenspersoon
  Als je ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kun je je wenden tot de universitaire vertrouwenspersoon.  
 • Ombudsfunctionaris
  De universitaire Ombudsfunctionaris behandelt klachten van studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld oor een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit. Met een onbehoorlijke behandeling wordt bedoeld een behandeling die respectloos is, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student.
   
 • Klachtenloket
  Via het universitaire digitale klachtenloket maak je een keuze voor een afhandeling van je klacht of beroep of bezwaar naar aanleiding van een besluit. Indienen van je klacht, beroep of bezwaar gaat volgens de betreffende regeling, en niet via dit loket! 
   
 • Klachtencoördinator
  Voor klachten die niet onder een specifiekere regeling vallen die behandeld worden door de Ombudsfunctionaris, Vertrouwenspersoon of (klachten) commissie Ongewenst Gedrag of Wetenschappelijke Integriteit kun je terecht bij de facultaire klachtencoördinator.


Laatst Gewijzigd: 02-03-2016