Tentamens

  

Tentamenprocedure

De Tentamenprocedure FSW geldt voor alle studenten die vakken volgen aan de FSW. N.B. Studenten moeten zich altijd zelf aanmelden voor tentamens.


De aanmeldregels in het kort

 • Aanmelding voor tentamens (incl. herkansingen) verloopt voor alle opleidingen via uSis. Als je wilt weten hoe dit moet, kun je het stappenplan aanmelding tentamens in uSis bekijken.
 • Het is niet toegestaan om vakken te herkansen waarvoor je al eerder een voldoende hebt behaald.
 • Aanmelden is alleen mogelijk tijdens de aanmeldperiode. Deze loopt van 100 kalenderdagen t/m 11 kalenderdagen voorafgaand aan het betreffende tentamen (Valt het tentamen bijvoorbeeld op 22 oktober, dan sluit de aanmelding in uSis op 11 oktober om 23.59 uur). Je kunt je dus bij de start van een cursus meteen aanmelden voor het betreffende tentamen. We adviseren je dat altijd te doen.
 • Controleer goed of je aanmelding gelukt is door in ‘mijn studierooster’ in uSis te kijken of het tentamen daar is verschenen. Staat het tentamen er niet bij, dan is de aanmelding niet goed gegaan.
 • Als aanmelden in uSis niet lukt, stuur dan tijdens de aanmeldperiode van het tentamen een mail naar het OSC.
  Meld je je pas na de aanmeldperiode, dan kunnen we je niet meer helpen.
 • Als je je niet voor de deadline aanmeldt voor een tentamen, dan kun je niet deelnemen. Na-aanmelding is niet mogelijk. We adviseren je daarom met klem om je ruim op tijd aan te melden voor je tentamens.

 

Studenten met een tentamenvoorziening op grond van functiebeperking

Als je via de studieadviseur toestemming hebt voor een bepaalde tentamenvoorziening op grond van een functiebeperking, dan hoef je je niet apart bij het OSC aan te melden voor deze voorziening. Als je je tijdig in uSis aanmeldt voor het tentamen, dan wordt de voorziening automatisch voor je geregeld en word je dus (meestal) verwacht in zl 1.A09 (de voorzieningenzaal). Als het voorzieningententamen in een andere zaal plaatsvindt, dan wordt dit naar je gecommuniceerd.

Studenten die op grond van een functiebeperking recht hebben op extra tentamentijd en hiervoor aangemeld zijn via de studieadviseur, krijgen per tentamen een half uur extra. 

Als je voor een bepaald tentamen eenmalig geen gebruik wilt maken van je voorziening, en dus in de reguliere zaal het tentamen wilt maken, dan kun je je tijdens de aanmeldperiode, dus tot uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het tentamen, via een mailtje aan het OSC afmelden voor de voorziening. Je wordt dan in de reguliere zaal verwacht.

Wil je helemaal geen gebruik meer maken van je voorziening, dan verzoeken we je je via de studieadviseur af te melden. Als je door de studieadviseur van de voorzieningenlijst wordt gehaald, dan word je voortaan weer automatisch in de reguliere tentamenzaal geplaatst.

Wat te doen bij overmacht?

Het kan voorkomen dat je niet op tijd op je tentamen kunt zijn vanwege een overmachtsituatie op de tentamendag, zoals plotselinge uitval van treinen naar Leiden. In zulke gevallen geldt onderstaand protocol. Let op: Dit geldt alleen in geval van algemene overmacht waar meerdere studenten last van hebben en niet voor individuele gevallen van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

 • Tot een half uur na de start van het tentamen mag je nog naar binnen, daarna niet meer. Het heeft dan geen zin meer om naar de tentamenlocatie te gaan.

 • Als je niet bij het tentamen aanwezig kunt zijn en je meent dat er sprake is van overmacht, stuur dan dezelfde dag nog een mailtje naar het OSC, met daarin de reden, je naam en je studentnummer.

 • Het OSC verzamelt alle namen en studentnummers en geeft deze door aan de Examencommissie van de betreffende opleiding.

 • De Examencommissie neemt een besluit over een eventuele oplossing.

 • Het OSC of de Examencommissie informeert de betreffende studenten hierover.

Handige links

Laatst Gewijzigd: 21-02-2017