Ethiek

Ethische Commissie SSH

De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, en adviseert over ethische aspecten die zijn verbonden aan onderzoeksvoorstellen die in het kader van de Europese subsidiemogelijkheden door onderzoekers uit de genoemde faculteiten worden ingediend.


Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen

De Toetsingscommissie Ethiek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft als taak (voorgenomen) gedragswetenschappelijk onderzoek van medewerkers te toetsen op criteria van wetenschappelijk verantwoord handelen.


Commissie Ethiek Psychologie (CEP)

De Commissie Ethiek Psychologie (CEP) ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie. Voor elk onderzoek moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de CEP.