Wetenschappelijke jaarverslagen

De publicaties van alle FSW onderzoeksprogramma’s worden jaarlijks samengevoegd in een Engelstalig 'scientific report'. Deze verslagen bevatten o.a. de dissertaties, wetenschappelijke- en vakpublicaties:


Leids Repositorium

Een deel van de dissertaties en publicaties zijn vrij toegankelijk en zijn opgenomen in het Leids Repositorium.

Laatst Gewijzigd: 28-08-2014