Plagiaatregeling

Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computer-
programma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk. Universiteit Leiden beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen.


Meer informatie

Meer over plagiaat, het citeren van (internet) bronnen en het voorkomen en bestrijden van plagiaat vind je in de plagiaatregeling.

Laatst Gewijzigd: 20-01-2012