Faculteitsraad

Rol

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd.