Griend, C.J.J. (Christiaan) van de, MSc MA

Functie:
  • Bestuurssecretaris
Expertise:
  • Ondersteuning Faculteitsbestuur
  • Hoogleraarsbenoemingen


Telefoon: +31 (0)71 527 6648
E-Mail: c.j.j.van.de.griend@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, Stafbureau
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A57


Christiaan van de Griend is sinds augustus 2015 als bestuurssecretaris werkzaam bij het stafbureau van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In deze functie is hij betrokken bij de algemene beleidsontwikkeling van de faculteit en bij de voorbereiding van verschillende vergaderingen binnen de faculteit, waaronder de vergaderingen van het faculteitsbestuur en het overleg van de wetenschappelijk directeuren. Daarnaast houdt hij zich bezig met de benoemingen van hoogleraren.

Hiervoor is hij bij deze universiteit werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij de afdeling Academische Zaken. Van de Griend heeft aan de Universiteit Leiden Politieke Wetenschap en Bestuurskunde gestudeerd.

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Laatst Gewijzigd: 24-12-2015