Pre-master programma voor hbo-ers

Heb je een Nederlands hbo-bachelor of -masterdiploma en wil je toegelaten worden tot de Masteropleiding Education and Child Studies?

Heb je een Nederlands hbo-bachelor of -masterdiploma en wil je de eenjarige Masteropleiding Education and Child Studies gaan doen? Dat kan, maar eerst moet je het Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen doorlopen. Om deel te kunnen nemen aan het Pre-masterprogramma moet je slagen voor het Toelatingsexamen.


Waarom een toelatingsexamen?

Om met succes deel te kunnen nemen aan het Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen en de Masteropleiding Education and Child Studies is een aantal basisvaardigheden nodig. Het gaat om vaardigheden die aanwezig worden verondersteld; is dat onvoldoende het geval dan neemt de kans van slagen aanzienlijk af. Het toelatingsexamen heeft tot doel te bepalen of je beschikt over een goede uitgangspositie om het Pre-masterprogramma en de Masteropleiding te kunnen voltooien en vervolgens als pedagoog aan de slag te kunnen gaan. Het volgen van Pre-master en Master vraagt van studenten een substantiële investering van hun tijd, energie en geld. Daarom vinden wij het belangrijk om je, voordat je aan het traject begint, een goede indicatie te geven van je kans van slagen. De ervaring leert dat mensen die voor het toelatingsexamen slagen ook vrijwel allemaal de Pre-master en Master met succes afronden.

Wat houdt het toelatingsexamen in?

Het examen duurt een dag en valt uiteen in vier deeltoetsen, waarin telkens een andere vaardigheid centraal staat: Engelse leesvaardigheid, de vaardigheid om theorie naar de praktijk te vertalen, het kunnen begrijpen van eenvoudige tabellen en grafieken en de vaardigheid om een betoog te schrijven met een duidelijke structuur en argumentatie.
Om toegelaten te kunnen worden tot het Pre-masterprogramma moet voor drie van de vier afzonderlijke deeltoetsen een voldoende zijn behaald.

Hoe meld ik mij aan voor het toelatingsexamen?

Er zijn twee gelegenheden om deel te nemen aan het toelatingsexamen: 5 april 2017 of  3 mei 2017.

Voor het toelatingsexamen van 5 april 2017 tot uiterlijk 19 maart 2017, voor het Toelatingsexamen van 3 mei 2017 kun je je aanmelden tot uiterlijk 16 april 2017. 
Let op: aanmelden kan uitsluitend door het digitale Inschrijfformulier Toelatingsexamen in te vullen. De kosten voor deelname aan het examen bedragen € 25.00. Digitaal inschrijfformulier Toelatingsexamen 2017


Pre-masteronderwijs

Al het onderwijs in het Pre-masterprogramma en in de Masteropleiding vindt overdag plaats en is fulltime. In de e-Studiegids vind je een uitgebreide beschrijving van de vakken die deel uitmaken van het Pre-masterprogramma. Ook kun je de inhoud van de zeven specialisaties in de Masteropleiding Education and Child Studies bekijken in de e-Studiegids.

NVO-examen

Voor Masterstudenten die een beroepsregistratie als Basis Orthopedagoog (NVO) wensen biedt het Instituut Pedagogische Wetenschappen bovendien nog een apart NVO-examen aan.

Meer informatie

Wil je meer weten over het toelatingsexamen en het Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen? Lees dan de speciale Brochure Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen.
Met vragen kun je contact opnemen met de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen.

Laatst Gewijzigd: 11-09-2017