Over ADOC

Wat doet ADOC?

Wanneer organisaties beslissingen nemen over de levenslange ontwikkeling van kinderen, is het een morele verplichting om optimaal geïnformeerd te zijn. De beslissingen moeten gedragen kunnen worden door de meest recente opvattingen en kennis vanuit de wetenschap (state-of-the-art). Daarom verleent het ADOC 'Knowledge as a service'. Het gaat hierbij om gratis diensten zoals deze website, maar u kunt ook te weten komen wat vanuit de wetenschap bekend is over een onderwerp rond adoptie en pleegzorg via een opdracht aan het ADOC.


EurAdopt Conference 'The Relevence of Adoption'

Op 1 en 2 juni 2016 organiseerden de Nederlandse leden van EurAdopt in Utrecht het congres "The Relevance of Adoption - improving the life of children who cannot live with their family". De eerste dag richtte zich op de praktijk in de oorsprongslanden en de tweede dag op de praktijk in de ontvangende landen. Het een interactief congres met veel inbreng van geadopteerden, discussie en resultaten van het onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden.