Algemene links

Links naar instanties die betrokken zijn bij een adoptieprocedure, de overheid daar waar zij een rol spelen bij adoptie, hulpverlening specifiek gericht op geadopteerden en adoptieouders en de adoptiedriehoek (adoptiekinderen, afstandsouders en adoptieouders).

Procedure

Stichting Adoptie Voorzieningen De SAV is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt. In opdracht van het ministerie van Justitie verstrekt het ministerie een BKA-nummer, checked of een aanvrager voldoet aan de voorwaarden om tegelaten te worden tot een adoptieprocedure en verzorgt de voorbereidingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptieprocedure  
   
Raad voor de Kinderbescherming De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de minister van Justitie over het geven van de beginseltoestemming. Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor de Kinderbescherming naar de gezins- of leefsituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren. Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de geschiktheid van de aanvragers om een adoptiekind op te voeden.  
   
Het ministerie van Justitie Het ministerie van Justitie besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming tot het wel of niet verlenen van een beginseltoestemming. Daarmee krijgen aspirant-adoptieouders al dan niet toestemming om een kind uit het buitenland te adopteren.  
   
Vergunninghouders   In deze fase wordt gezocht naar de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt. De bemiddeling kan volledig gebeuren door een vergunninghouder Nederland kent op dit moment de volgende vergunninghouders:        

Overheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid  Het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad  voor de Kinderbescherming tot het wel of niet verlenen van een beginseltoestemming. Daarmee krijgen aspirant-adoptieouders al dan niet toestemming om een kind uit het buitenland te adopteren.
Het ministerie van VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is nog verantwoordelijk voor de adoptienazorg
NJI 

Het Nederlands Jeugdinstituut: Expertise centrum voor Jeugd en Opvoeding

Binnen de website van het NJi is het dossier Adoptiegezinnen te vinden, waar het ADOC een bijdrage voor geleverd heeft.

Hulpverlening

Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH)
De tekst van het Haags Adoptieverdrag is als Verdrag 33 te vinden op de site van het HCCH.

ISS
Internationale dienstverlening aan personen/instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische problemen in verband met (re)migratie.


ISS/IRC 
Het International Reference Centre van ISS; geeft oa de Monthly Review en Circulaires voor Centrale Autoriteiten uit.

Freya
Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek.

Stichting Ambulante FIOM
Hulp bij ongewenste kinderloosheid, ouderschap, afstand en adoptie, rootsvragen en vragen van donorkinderen.


Stichting Adoptie Voorzieningen
Voor advies en informatie over hulpverleningsmogelijkheden (na plaatsing) aan adoptieouders, geadopteerden en hulpverleners.

William Schrikker Groep
Voor hulp aan adoptie= en pleegouders met een gehandicapt kind.

Stichting Horizon
Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen.

Betrokkenen

In adoptie zijn 3 partijen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze worden ook wel de adoptiedriehoek genoemd. 
  • geadopteerden
  • afstandsouders
  • adoptieouders  

Binnen deze partijen zijn verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. De doelen van deze organisaties variëren van lotgenoten contacten tot belangenbehartigingers. Wij hebben ze voor u op een rij gezet.   
  • Geadopteerden
Belangenorganisaties

 
Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden (SIG)  Het netwerk voor geadopteerden 

United Adoptees International (UAI) 

 
 
   
Verenigingen voor en door geadopteerden

Land van herkomst Naam Contactgegevens
Bangladesh Shapla Dorpsstraat 20
3014 AG Zuidland
Tel: 06 42 93 31 30
Tel: 0181 45 32 16
Brazilie Bemvindo Burg. Van Gilsstraat 26
4813 PS  BREDA
Tel: 06 15 62 55 47
Colombia Chicolad Klinkerstraat 206-4
1053 EM  AMSTERDAM
Tel: 020 612 03 74
Tel: 020 515 82 25
 
Ethiopie Desta Nova Zemblastraat 270
1013 RP  AMSTERDAM
 
Griekenland Ta Pedia Goudrenet 20
5688 VV OIRSCHOT
Tel: 0341 42 99 19 
 
India Kiran Robertsonstraat 4
1816 VH  ALKMAAR
Tel: 072 509 39 04
 
Indonesie Asalsaya Anjerstraat 2
2841 AS MOORDRECHT
Tel: 06 22 73 05 56
 
Korea Arierang Wesplantsoen 24
2613 GL  DELFT
Tel: 06 44 02 69 41
Oostenrijk VOGN

Sabine Meijling
Pb 557

4870 AN Etten-Leur
Tel: 076-5269771

Peru Peruacha Van Hasseltlaan 249
2625 HR  DELFT
Tel: 06 11 30 67 32


(Belangen)vereniging voor adoptiefouders en adoptiekinderen

Guatamala Guateniños Dillenburglaan 3
2281 CZ  RIJSWIJK
Tel: 070 355 28 05
 
China en Taiwan De Rode Draad Postbus 533
3700 AM  ZEIST
Tel: 06 55 96 60 44
Taiwan Wo De Gu Xiang De Warande 83
3972 XW  DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Tel: 0343 53 14 78
 
  • Afstandsouders
 
  • Adoptieouders
   
Het AdoptieOudersOverleg (AOO) een informeel samenwerkingsverband van vijf adoptieouderverenigingen met als doel de gezamenlijke belangen van hun leden te behartigen en gezamenlijke standpunten uit te dragen. 
 
BZA Vereniging voor adoptieouders die zelf willen bemiddelen bij hun adoptie.
Ontmoeting Gereformeerde Adoptiegezinnen Religieuze organisatie voor (aspirant) adoptieouders.
LAVA Landelijke Vereniging Adoptieouders
LOGA  Landelijke Oudervereniging voor Gezinsproblematiek bij Adoptie
Los Pisingos Oudergroep met geadopteerd kind uit Colombia (kindertehuis Los Pisingos).
De Knoop Algemene landelijke vereniging voor ouders en verzorgers van kinderen met hechtingsstoornissen
Overschatten Netwerk voor adoptie- en pleegouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking eventueel in combinatie met hechtingsproblematiek. (Vlaams)
Vereniging voor Kind en Gezin (VAG) Vereniging voor informatie en begeleiding door Vlaams adoptieland. (Vlaams)
Vonk Vereniging van Ouders met Nepalese Kinderen

 De Rode Draad   Vereniging van (aspirant) adoptieouders met kinderen uit China en/of Taiwan

www.goedgehecht.nl  Website voor families met geadopteerde kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand

Laatst Gewijzigd: 10-12-2013