Stage en praktijkoriëntatie

Een stevig netwerk van alumni en daaraan verbonden stageplaatsen is erg belangrijk voor onze studenten. Doe mee!

Pedagogische Wetenschappen vindt een netwerk van alumni en daaraan verbonden stageplaatsen van groot belang voor haar studenten. Daarom blijven we actief in het actueel houden en uitbreiden van (bestaande) stageplaatsen. Wellicht heeft u binnen uw werkkring de juiste positie, die u in staat stelt stageplaatsen te regelen of contacten hiervoor te leggen.

Heeft u een stageplaats beschikbaar binnen uw werkkring? Laat het weten via dit online formulier! 


Praktijkoriëntatieplaats beschikbaar?

Gezien het grote aantal eerstejaarsstudenten zijn we steeds op zoek naar professionals die onze studenten in de gelegenheid willen stellen een aantal dagdelen mee te kijken in de praktijk. In totaal gaat het daarbij om 14 dagdelen - in totaal dus 56 uur, vaak verdeeld over een langere periode in de periode van medio januari – eind mei.

Het is niet eenvoudig om aan voldoende plaatsen te komen waar onze studenten met een (ortho-)pedagoog of onderwijskundige, een aantal dagdelen mee kunnen lopen. Gelukkig zijn er al veel oud-studenten die aangegeven hebben om één of meerdere studenten te willen begeleiden tijdens een praktijkoriëntatie. Maar gezien het grote aantal eerstejaarsstudenten zijn we steeds op zoek naar mensen die onze studenten in de gelegenheid willen stellen een aantal dagdelen mee te kijken in de praktijk.
De ervaring heeft geleerd dat het vaak handig is om twee studenten te begeleiden. Op momenten dat er even geen geschikte activiteiten mogelijk zijn, kunnen zij dan samen aan een opdracht werken. Bijvoorbeeld een dossieranalyse of een test bij elkaar afnemen. 

Wilt u een student laten zien hoe de praktijk werkt? Vul het formulier Praktijkoriëntatie in.

U kunt ook contact opnemen met de coördinator van de praktijkoriëntatie Toin Duijx.

Stagebureau Pedagogische Wetenschappen

Meer informatie over stages en praktijkorientatie krijgt u van het stagebureau Pedagogische Wetenschappen.

Laatst Gewijzigd: 12-09-2017