Nieuws

PhD-enquête bij Pedagogische Wetenschappen

Alle promovendi konden afgelopen maand een anonieme enquête invullen, zodat het instituutsbestuur en de afdelingsvoorzitters beter zicht hebben op de behoeften en verwachtingen over de werkomgeving en werkomstandigheden. Uit gesprekken met individuele promovendi en uit het verslag van de vertrouwenspersoon blijkt dat er nog een wereld te winnen valt.


Marianne van Dijken over de Tripple-S R conferentie

The Tripple-S R - hét congres waar onderzoekers die aan taalontwikkeling en lezen werken, halsreikend naar uitkijken - werd afgelopen juli gehouden in Portugal. Voor de afdelingen op FSW die zich met dit onderwerp bezighouden lekker dichtbij en een goede gelegenheid om het lopende onderzoek te bespreken met collega-professionals. Een verslag van orthopedagoog Marianne van Dijken.