Aanstelling student-assistent

Student-assistenten worden via Jobmotion aangesteld. Zij worden meestal ingezet voor kortdurende werkzaamheden en zij dienen gedurende de gehele periode als student ingeschreven te staan.

Vul dit aanvraagformulier in voor de aanstelling van een student-assistent

Student afgestudeerd?
Is de student afgestudeerd en wilt u hem/haar aanstellen via Jobmotion dan dient dat te geschieden via een Payroll aanstelling, met of zonder werkbriefjes. Neem hiervoor contact op met Nel Hoekman

Mocht de aangestelde student-assistent tijdens de aanstelling afstuderen, dient onmiddellijk de aanstelling van student-assistent te worden omgezet in een payroll aanstelling. Dit kunt u tevens melden bij Nel Hoekman.


Laatst Gewijzigd: 07-12-2017