Facultair beleidsplan 2016-2020

Het nieuwe beleidsplan verwoordt de missie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) om de verwevenheid van onderzoek, onderwijs en impact te stimuleren en in te spelen op maatschappelijke vraagstukken

Missie: stimuleren verwevenheid onderzoek, onderwijs en maatschappij

De FSW wil de komende decennia een leidende rol blijven spelen in het faciliteren van excellent onderzoek en onderwijs voor toonaangevende onderzoekers en talentvolle studenten in nauwe verbinding met de maatschappij. Onderwijs en onderzoek zijn nadrukkelijk met elkaar verweven, onderwijs krijgt mede vorm en inhoud op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het huidige onderwijsaanbod is onverminderd actueel voor studenten die zich de kennis en vaardigheden eigen willen maken die passen bij de disciplines binnen de sociale wetenschappen.


Antwoord op maatschappelijke vraagstukken

Vernieuwing van het onderwijsaanbod zal plaatsvinden als weerspiegeling van de onderzoeksdynamiek als antwoord op maatschappelijke vraagstukken. Daarmee wordt niet alleen vorm gegeven aan de vertaling van maatschappelijke vragen naar intensivering van onderzoek en onderwijs in relatie tot specifieke relevante thema’s, maar ook aan het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor de maatschappij.

Met de ambities op het gebied van onderzoek en onderwijs wil de FSW, vanuit een sterk fundamenteel wetenschappelijk kader dat noodzakelijk is voor de stap naar toepassing, inspelen op de zich immer ontwikkelende vraagstukken vanuit de maatschappij.

Facultair beleidsplan 2016-2020 

Laatst Gewijzigd: 14-01-2016