Studiepuntenstelsel

De opleiding hanteert het zogenaamde ECTS (European Credit Transfer System) studiepuntenstelsel. 28 uur studie = 1 ECTS.


Het studiejaar telt 60 ECTS, de jaarstudielast is dus 1680 uur. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor:

  • voor het volgen van colleges, werkgroepen etc., en
  • de literatuurstudie (de formule is: 6 pagina's (van gemiddelde zwaarte) per uur)

Laatst Gewijzigd: 07-10-2013