Prijs Beste Artikel

De prijs voor het beste artikel wordt jaarlijks binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen uitgereikt aan de eerste auteur van het artikel. De prijs wordt het ene jaar uitgereikt aan een junior onderzoeker tot maximaal 5 jaar na de promotie en het jaar daarop aan een lid van het overig wetenschappelijk personeel.

Het voorgedragen artikel dient verbonden te zijn aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen en de prijswinnaar moet in dienst zijn bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. De prijs wordt de eerste maal aan een junior onderzoeker uitgereikt in 2017 en heeft betrekking op publicaties, die zijn verschenen in het jaar 2015 en 2016.

De prijs bestaat uit een trofee en €750,-.

Het uit te keren bedrag moet door degene die het ontvangt worden aangewend voor verdere onderzoeksprestaties. De besteding ervan dient te worden gefiatteerd door de Wetenschappelijk directeur. Gedacht kan worden aan studentassistentie, buitenlands congresbezoek, apparatuur voor onderzoek, etc.

Download het reglement


Laatst Gewijzigd: 16-06-2016