Glastra, dr. F.J. (Folke)

Functie:
  • UD Onderwijsstudies
Expertise:
  • Professionalisering van leerkrachten
  • Kwalitatief onderzoek
  • Leren in organisaties
  • Motivatietheorie


Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: glastra@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A44


Studeerde af in de Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als specialisatie Methoden en Technieken van Onderzoek, werkte daar in de M&T-afdeling als onderzoeksassistent. Vanaf 1980 aangesteld als universitair docent bij de afdeling die nu Onderwijsstudies heet. Gepromoveerd in 1994 op onderzoek naar de structuur van educatieve films. Interesses en onderzoek op het gebied van onderwijsbeleid, professionalisering van onderwijzend personeel, uitval en nieuwe groepen in het Hoger Onderwijs, kwalitatieve analyse en mixed method designs.         
CV Folke Glastra 2014  

Onderzoek

Beleid en praktijk van professionele ontwikkeling van leerkrachten in het primair onderwijs. Motivaties van leerkrachten ten aanzien van ICT-integratie in het onderwijs. Uitval in het Hoger Onderwijs en de rol van docenten(teams).

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015