Oudega, M.H. (Marja) MSc

Functie:
  • Promovenda
Expertise:
  • Leesprocessen
  • Tekstbegrip
  • Eye-tracking


Telefoon: +31 (0)71 527 6180
E-Mail: m.h.oudega@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A43
Persoonlijke Homepage: www.fsw.leidenuniv.nl/​pedagogiek/​onderwijsstudies/​medewerkers/​oudega.html


Marja Oudega, MA., is een Ph.D. student in het Brain and Education Lab, bij Paul van den Broek . Ze heeft een achtergrond in taalwetenschap en discourse, en doet onderzoek naar cognitieve aspecten van leesbegrip en leesprocessen in het project 'Fostering reading comprehension skills'.

CV Marja Oudega (2015)

Onderzoek

Ik doe onderzoek naar standards of coherence, of de mate van tekstbegrip welke een lezer probeert te bereiken tijdens het lezen van een tekst. Ik onderzoek welke factoren invloed hebben op deze standard, en hoe dit verschil tussen lezers, maar ook binnen een lezer, afhankelijk van bijvoorbeeld de leestaak.

Subsidies

  • LUF subsidie studiereis (1400 euro)

  • COST STSM grant (900 euro)

Relevante links

www.brainandeducationlab.nl

Promotor

Prof. dr. P.W. van den Broek

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015