Conferentie Begrijpend lezen - Over lezen in het digitale tijdperk

Onderwijspraktijk en wetenschap in wisselwerking over lezen in het digitale tijdperk: ons leesgedrag verandert. Dat geldt ook voor scholieren. Hoe verhoudt het leesgedrag zich tot het onderwijsaanbod? We weten dat lezen een complexe vaardigheid is waaraan veel aandacht wordt besteed en dat deze vaardigheid onontbeerlijk is voor een succesvolle (school)loopbaan in onze informatiesamenleving. Daarom organiseert het Kenniscentrum Begrijpend Lezen op woensdag 30 september 2015 de conferentie Begrijpend lezen.

Over lezen in het digitale tijdperk


Download de uitnodiging

In twee plenaire lezingen en een keur aan workshops krijgt u nieuwe inzichten over dit thema. Uiteraard staat de vraag centraal wat de ontwikkelingen betekenen voor uw onderwijspraktijk. De CED-Groep, Sardes, Universiteit Leiden, Stichting lezen en andere landelijke experts leveren hun bijdragen aan deze conferentie.

Lees meer over de Conferentie Begrijpend Lezen


Laatst Gewijzigd: 02-07-2015