Paul van den Broek ontwerpt leestest voor PISA

Paul van den Broek (Pedagogische Wetenschappen, Onderwijsstudies) gaat samen met 5 internationale experts de leestest voor PISA ontwerpen die in 2018 zal worden uitgevoerd. Om de drie jaar wordt in een groot aantal landen 15-jarige scholieren getoetst op hun kennis en vaardigheid op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen.

Programme for International Student Assessment

PISA staat voor 'Programme for International Student Assessment' en is een wereldwijd onderzoek in opdracht van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Het is een driejaarlijks onderzoek dat gericht is op het evalueren van de internationale onderwijssystemen. Dit gebeurt door het testen van de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren. Tot op heden hebben leerlingen uit 70 verschillende landen deelgenomen aan het onderzoek.


Meer over

Laatst Gewijzigd: 02-12-2014