Onderwijs

Onderwijsstudies studeren

Bij Onderwijsstudies kijken we naar het onderwijsveld in zijn volle breedte, dus van het basisonderwijs tot en met het universitair onderwijs.


Bachelorspecialisatie

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen bestaat uit een propedeusefase (eerste jaar), een basisbachelorfase (tweede jaar en één vak in het derde jaar) en de bachelorspecialisatie. 


Stage

Hoofddoel van de stage is om de onderzoeksvaardigheden en onderwijskundige expertise van studenten te bevorderen in relatie tot de thema's waarmee de afdeling Onderwijsstudies zich mee bezig houdt.