Masterspecialisatie Educational Studies

Alle bachelorspecialisaties Pedagogische Wetenschappen geven toegang tot deze specialisatie.

Deze masterspecialisatie leidt op tot expert op het gebied van onderwijsleerprocessen. Na afronding van deze studie weet je de verworven kennis toe te passen ter bevordering van het leerproces bij lerenden. De studie is er op gericht dat je inzicht krijgt in:

  • Hoe de hersenen werken en zich ontwikkelen en welke (leer)problemen zich voor kunnen doen bij de lees- en rekenontwikkeling;
  • Welke vormen van onderwijs en weke onderwijsmethoden aansluiten bij de leermogelijkheden van leerlingen;
  • Het belang van de professionele ontwikkeling van leraren voor kwalitatief goed onderwijs.
Tevens biedt de masterspecialisatie Educational Studies een goede basis voor verder wetenschappelijk onderzoek.


In de e-Studiegids vind je meer informatie en de vakbeschrijvingen. 

Verworven kennis en vaardigheden pas je toe binnen de stage en bij het Masterproject. 

Contact

Secretariaat Onderwijsstudies.

Laatst Gewijzigd: 29-11-2016