Bachelorspecialisatie

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen bestaat uit een propedeusefase (eerste jaar), een basisbachelorfase (tweede jaar en één vak in het derde jaar) en de bachelorspecialisatie. 

Binnen de bachelorspecialisatie Onderwijskunde volg je naast algemene vakken vanuit de opleiding Pedagogische Wetenschappen, de volgende vakken:

  • De leraar, opleiden en ontwikkelen

  • Methodiek van handelingsplannen

  • Het lerende brein (1) en (2)

  • Activerende leeromgevingen

Meer informatie over het onderwijsprogramma in de bachelorfase is te vinden in de e-Studiegids.


Bachelorproject

Intro
Het bachelorproject is het afsluitende onderdeel van de bachelorospecialisatie Onderwijskunde. Je voert een wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van een school of organisatie (werkveldproject) of in een onderzoeksinstelling (onderzoeksproject). De opleiding beschikt over contacten met scholen en organisaties die bereid zijn plaatsen ter beschikking te stellen. Je kunt hiervan gebruik maken maar ook zelf een organisatie voordragen voor het bachelorproject. Wanneer je al werkzaam bent, kan je eigen werksituatie als projectplaats fungeren.

Academische vaardigheden
Tijdens het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ontwikkel je academische vaardigheden zoals het voeren van een literatuuronderzoek, het formuleren van onderzoeksvragen, opzetten van onderzoek en rapportage.

Informatiebijeenkomst
In oktober wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het bachelorproject start in november en loopt tot en met juni. Herkansing is in augustus.

Coordinator
Meer informatie over onderwerp van Bachelorproject kun je opvragen bij de coordinator van dit onderdeel, dr. Folke Glastra.


Contact

Secretariaat Onderwijsstudies

Laatst Gewijzigd: 29-11-2016