Commissies

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen

De Examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) gesteld worden aan kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.


ICT commissie

Meedenken en meepraten over hoe de ICT kan worden ingezet in het onderwijsproces, doet de ICT commissie.


Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het Instituut over allerlei zaken die het instituut betreffen, zoals onderwijs en communicatie.


Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen

De Toetsingscommissie Ethiek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft als taak (voorgenomen) gedragswetenschappelijk onderzoek van medewerkers te toetsen op criteria van wetenschappelijk verantwoord handelen.