Malda, dr. M. (Maike)

Functie:
  • universitair docent


Telefoon: +31 (0)71 527 4081
E-Mail: m.malda@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A19


Maike Malda is cum laude afgestudeerd in de Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg University (2004), waar zij tevens van 2005-2009 een promotietraject binnen de afdeling Cultuurpsychologie heeft doorlopen. Haar onderzoek richtte zich met name op culturele “bias” in cognitieve tests en op het aanpassen en valideren van dergelijke tests voor een andere cultuur. Ze heeft data verzameld in India en Zuid-Afrika.

Na haar promotie was Maike anderhalf jaar werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de North-West University in Potchefstroom, Zuid-Afrika, waar ze lees- en cognitieve vaardigheden van kinderen met verschillende moedertalen heeft bestudeerd. Van 2011-2013 vervulde Maike de functies van postdoctoraal onderzoeker en docent binnen de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ze was betrokken bij een project dat gericht was op het blootleggen van processen die ten grondslag liggen aan de veerkracht van kinderen uit Turkse migrantengezinnen in de overgang naar basis- en voortgezet onderwijs in Nederland, Duitsland en Noorwegen.

Sinds oktober 2013 is Maike werkzaam als Universitair Docent bij Orthopedagogiek.

CV (2015, English)

Laatst Gewijzigd: 24-12-2015