Onderwijs

Bachelorproject

Het bachelorproject is het afsluitende onderdeel van de bacheloropleiding. Je voert een wetenschappelijk onderzoek uit binnen een van de onderzoeksthema's van de afdeling Orthopedagogiek/Leerproblemen.