Masterspecialisatie Orthopedagogiek

Orthopedagogiek ofwel Clinical Child and Adolescent Studies is een van de specialisatiemogelijkheden binnen de master Education and Child Studies.

In de masterspecialisatie Orthopedagogiek staat de problematische opvoedingssituatie centraal. In een aantal vakken wordt ingegaan op het analyseren van en interveniëren in deze opvoedingsproblematiek:

  • 'Clinical Treatment and Assessment: General',
  • 'Clinical Assessment and Treatment: Clinical Skills' en
  • 'Clinical Assessment and Treatment: Specialisation'.
Je kunt ervoor kiezen om je klinische vaardigheden verder te ontwikkelen met het vak 'Clinical skills', maar je kunt je ook richten op de theorie en in plaats van 'Clinical Skills' een extra specialisatie volgen. Het vak 'Practice of Empirical Research' bereidt voor op het masterproject, waarin je als student zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uitvoert, aansluitend bij het lopend onderzoek van de afdeling. In je stage ontwikkel je je verder in de klinische praktijk of binnen het wetenschappelijk onderzoek.


Trajecten binnen Orthopedagogiek

In de masterspecilisatie Orthopedagogiek kunnen verschillende inhoudelijke accenten worden gelegd, aansluitend bij de drie onderzoekslijnen binnen Orthopedagogiek. Twee van die lijnen zijn herkenbaar in het onderwijs van de afstudeerrichting Orthopedagogiek: 'Ontwikkelingsstoornissen', 'Klinische neuropedagogiek' en 'Jeugdhulpverlening en probleemgedrag bij jongeren'. De derde lijn is terug te vinden in het bachelor- en masterprogramma 'Leerproblemen'.  

De trajecten worden gevormd door het bachelorproject, het masterproject, de specialisatie van het mastervak 'Clinical Assessment and Treatment' en de stage. Daarnaast kun je de keuzeruimte in het bachelorprogramma invullen met vakken die betrekking hebben op een specifiek traject. 

Je kunt dus binnen je studieprogramma naar eigen inzicht een verdere specialisatie aanbrengen. Aanbevolen wordt om binnen het masterprogramma minimaal de specialisatie van 'Clinical Assessment and Treatment' en het masterproject binnen één traject te kiezen. De stages zijn veelal bij verschillende trajecten onder te brengen. Een aantal stages is wel specifiek trajectgebonden; deze zijn alleen toegankelijk voor studenten die de specialisatie van 'Clinical Assessment and Treatment' en het masterproject binnen hetzelfde traject volgen.

Laatst Gewijzigd: 29-11-2016