Post-doctoraal onderwijs

Vineland II cursus

Informatie over de Vineland II -cursus. Vineland II (huidige en voorlopige NL versie) is de vervanger van Vineland / VABS. De universiteit biedt cursusdagen voor deze module. Om met Vineland II (materialen) te mogen werken, dient er een cursus gevolgd te zijn.


Cursus Oefen(bege)leider najaar 2016

In de cursus Oefen(bege)leider worden een (theoretische) basis gegeven en handvatten aangereikt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen, gericht op incidentbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij ligt het accent op het maken van oefendraaiboeken.