NVO-examen

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt alle studenten die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen instromen in de Master Education and Child Studies (specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs en Forensische Gezinspedagogiek) de gelegenheid zich te kwalificeren voor de NVO registratie Basis-Orthopedagoog via een speciaal NVO-examen.

Na het behalen van hun Masterdiploma gaan veel pedagogen aan de slag als hulpverlener. De overheid stelt hoge eisen aan de deskundigheid en professionaliteit van deze beroepsgroep en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Dit gebeurt onder andere door te registreren wie voldoet aan de kwaliteitseisen.


Voor pedagogen zijn de registraties van de beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) van belang, waaronder die als Basis-Orthopedagoog. Uitvoerige informatie hierover wordt gegeven op de NVO website. Bij het aanvragen van deze registratie speelt het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden een rol.

Om bij de NVO opgenomen te kunnen worden in het register als NVO Basis-Orthopedagoog dient de vooropleiding namelijk te voldoen aan een aantal eisen. Aan een deel van de vereiste kennis en vaardigheden wordt voldaan door het behalen van het Pre-masterprogramma en de specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs en Forensische Gezinspedagogiek van de Master Education and Child Studies. De overige kennis en vaardigheden moeten zij, die in aanmerking willen komen voor de registratie als NVO Basis-Orthopedagoog, zichzelf eigen maken.

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden biedt een speciaal ‘NVO examen’ aan, waarin getoetst wordt of u over de voor de NVO- registratie benodigde kennis en vaardigheden beschikt die u in aanvulling op het Pre-masterprogramma en de Masteropleiding nodig hebt. Wanneer u slaagt voor dit speciale NVO examen ontvangt u een Verklaring Vooropleidingsvakken, die uitsluitend in combinatie met het Masterdiploma 'Education and Child Studies' (specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs of Forensische Gezinspedagogiek) recht geeft op registratie als NVO Basis-Orthopedagoog.

Voor wie is het NVO-examen bedoeld?

Uitsluitend voor hen die:

  • als ‘zij-instromer’ de Master Education and Child Studies (specialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen, Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen of Forensische Gezinspedagogiek) volgen
  • èn in aanmerking willen komen voor registratie als NVO Basis-Orthopedagoog.   

‘Zij-instromers’ zijn personen die op basis van een ander Bachelor-diploma dan het Bachelor-diploma Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden tot de Master worden toegelaten. Het gaat om personen met een HBO-bachelordiploma of een WO-bachelordiploma van een andere opleiding.  

Wanneer vindt het NVO-examen plaats?

Twee keer per jaar bestaat de gelegenheid deel te nemen aan het NVO-examen. 

Hoe bereid ik mij voor op het NVO-examen?

Welke stof u moet bestuderen ter voorbereiding op het NVO-examen en alle informatie over de organisatie van het examen vindt u in de NVO brochure.

Laatst Gewijzigd: 07-07-2017