Tentamenregeling FSW

Deze regeling geldt voor alle studenten en de belangrijkste regels zijn dat:

  • Studenten zich verplicht voor ieder tentamen moeten aanmelden in uSis: Stappenplan aanmelding in uSis.

  • Aanmelden alleen mogelijk is tijdens de aanmeldperiode, die loopt van 100 kalenderdagen tot 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen.
  • Studenten die zich niet volgens de regels aanmelden, niet aan het tentamen kunnen deelnemen.

  • Na-aanmelding tegen betaling van administratiekosten niet mogelijk is.


Volledige tekst Regeling Aanmelding en Afmelding Tentamens 2014-2015 FSW.


Laatst Gewijzigd: 30-05-2017