Boek 'Perspectief op Inclusief' verschenen

PLATO en Fontys OSO voerden het afgelopen jaar een opvattingenonderzoek uit waarin mogelijkheden voor inclusief onderwijs werden verkend met 35 scholen uit het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS) Bladel. Honderdveertig ouders, leerkrachten, intern en ambulant begeleiders en directieleden uit de regio namen deel aan groepsinterviews, waarin de deelnemers elkaar systematisch ondervroegen over hun visie op mogelijkheden voor inclusief onderwijs.

In het boek 'Perspectief op Inclusief: vruchten van praktijkonderzoek' staan de resultaten van het grote opvattingenonderzoek beschreven dat door PLATO in samenwerking met Fontys OSO is uitgevoerd op 35 scholen van het samenwerkingsverband 'Weer Samen Naar School' uit Bladel.


Mastertraject Fontys OSO

In aansluiting op dit praktijkonderzoek nam een aantal professionals (intern en ambulant begeleiders en directieleden) uit het samenwerkingsverband deel aan een mastertraject bij Fontys OSO. In dat mastertraject verdiepten die professionals zich in de thematiek van inclusief onderwijs. Ook voerden zij, met ondersteuning van PLATO, een eigen kleinschalig praktijkonderzoek uit. Zij vertaalden daarbij de inzichten uit het grote onderzoek naar hun eigen situatie.

Door zich te bekwamen in het doen van onderzoek hebben de betrokken professionals hun eigen deskundigheid vergroot en zich ontwikkeld tot experts die in de eigen omgeving kunnen fungeren als aanjager van de ontwikkeling van vormen van inclusief onderwijs zoals visieontwikkeling t.a.v. inclusie, de integratieklas, de één-zorgroute, inclusie en mentaliteit, inclusie en de brede school en opvattingen van ouders en leerlingen t.a.v. inclusie. In het project van PLATO en Fontys OSO zijn onderzoek en kennisontwikkeling op organische wijze verbonden met de professionele ontwikkeling van medewerkers in de onderwijspraktijk en met onderwijsvernieuwing.

Meer informatie

Heeft u vragen over het boek of het project of zou u een soortgelijk project in uw regio uit willen voeren, neem dan contact op met Ingrid Gussen, Erik Kats of Jaap van Lakerveld.

Boek bestellen

Het boek kan besteld worden via PLATO of rechtstreeks bij de uitgever:

Uitgeverij Garant
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: 055 522 06 25
Fax: 055 522 56 94

Laatst Gewijzigd: 07-02-2014